Tomasz Suliga

KANCELARIA ADWOKACKA

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

KANCELARIA ZAPEWNIA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH m.in. Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, RODZINNEGO I KARNEGO.

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, nieruchomości oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oferta kancelarii obejmuje reprezentację Klientów przed Sądami oraz w toku negocjacji, udzielanie porad, a także stałą obsługę prawną.

Gwarantuje profesjonalną ochronę prawną, zaangażowanie i indywidualne oraz przyjazne podejście do Klienta przy zachowaniu najwyższych standardów tajemnicy adwokackiej.

Zaangażowanie i indywidualne podejście do potrzeb Klienta zapewniają wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług.


O mnie

Adwokat Tomasz Suliga

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, jak i prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zajmuje się doradztwem, negocjacjami, reprezentowaniem Klientów w procesach sądowych.

W toku Aplikacji Adwokackiej doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych Kancelariach na terenie Warszawy, co pozwoliło mu na doskonalenie w zakresie różnych dziedzin prawa, a w szczególności prawa rodzinnego, cywilnego i karnego.


Oferta

Prowadzimy sprawy:

Poniżej przedstawiony został zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię na rzecz osób fizycznych, firm i instytucji. W celu zapoznania się z pełną ofertą, proszę wybrać jedną z poniższych dziedzin prawa:

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw karnych w pełnym zakresie, tj. obrony podejrzanych i oskarżonych oraz występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz subsydiarnych.

Kancelaria świadczy również pomoc w ramach postępowania wykonawczego i reprezentacji skazanych m. in. w sprawach o:

 • odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego
 • warunkowego zwolnienie z odbycia kary
 • warunkowego zawieszenie wykonania kary
 • odroczenia wykonania kary
 • przerwę w wykonaniu kary
 • wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
 • rozłożenia grzywny na raty
 • umorzenia grzywny

Kancelaria reprezentuje klientów przed Sądem oraz udziela porad prawnych w dziedzinie prawa rodzinnego w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozliczenie nakłądów na majątek wspólny i osobisty małżonków
 • rozliczenie majątku konkubentów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • alimenty
 • wydanie dziecka
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
 • związane z zarządem majątkiem dziecka

Kancelaria prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego małżonków, jak również o podział majątku konkubentów, z uwzględnieniem:

 • ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżeńskim
 • rozliczenia nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków
 • rozliczenia majątku konkubentów
 • zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków
 • pozbawienia małżonka zarządu majątkiem wspólnym

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz stron postępowania (powodów, pozwanych, wnioskodawców, uczestników, interwenientów, wierzycieli, dłużników) w toku negocjacji oraz przed Sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o:

 • zapłatę
 • roszczenia z umów
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • zasiedzenie
 • zniesienia współwłasności
 • odwołania darowizny
 • ochronę dóbr osobistych
 • uznanie za zmarłego
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienia zawartej umowy
 • przywrócenie posiadania
 • wydanie nieruchomości
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej, przejazdu i przechodu, przesyłu
 • wykonanie prawa pierwokupu
 • rękojmi i gwarancji za wady rzeczy
 • immisje
 • zawarcie umowy przyrzeczonej
 • pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
 • wyłączenia rzeczy spod egzekucji
 • odszkodowanie z umowy przedwstępnej
 • zażalenia na klauzulę wykonalności
 • wniosku o przywrócenie terminu

Kancelaria reprezentuje również klientów w zakresie prawa spadkowego, w tym w sprawach o:

 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zgody na odrzucenie spadku przez dziecko
 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu
 • stwierdzenia nabycia gospodarstwa rolnego
 • zachowek
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • wykonanie zapisu testamentowego

Usługi prawne Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości obejmują reprezentowanie klientów w sprawach o:

 • uzgodnienie stanu prawnego księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym
 • zasiedzenie
 • wydanie nieruchomości
 • przywrócenie posiadania
 • immisje
 • służebność drogi koniecznej, przejazdu i przychodu, przesyły
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość
 • roszczenia z tytułu najmu i dzierżawy
 • odszkodowanie

W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądem pracy w sprawach o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
 • ustalenie stosunku pracy
 • ustalenie zawarcia umowy na czas nieokreślony
 • uchylenie się od porozumienia stron
 • dopuszczenie do pracy
 • wydanie świadectwa pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • roszczenia z umowy przedwstępnej o pracę
 • uchylenie kary porządkowej

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię obejmuje również prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych w sprawach o:

 • odwołanie od decyzji ZUS
 • emerytury i renty
 • rozłożenie na raty lub umorzenie niezapłaconych składek ZUS
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy i chorobę zawodową
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Kancelaria świadczy pomoc w przedstawionych dziedzinach prawa w pełnym zakresie. Powyższe wyliczenie spraw stanowi jedynie przykładowy wykaz świadczonej na rzecz Klientów pomocy prawnej. Jeżeli w wykazie nie znajduje się zagadnienie prawne, które Państwa interesuje, bardzo prosimy o kontakt celem indywidualnego uzgodnienia.


ADWOKAT RADOSŁAW BASZUK specjalizuje się w sprawach karnych

ADWOKAT KATARZYNA LUDWIG specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych

APLIKANT ADWOKACKI EWELINA FLAK

APLIKANT ADWOKACKI JOANNA KORZENIEWSKA - ZIELIŃSKA


W mediach
Wszystkie wystąpienia

Kontakt

Wiadomość została wysłana

Kancelaria Adwokacka Tomasz Suliga

ul. Ciołka 15

01-445 Warszawa

tel. kom. +48 603 508 894

tsuliga@gmail.com